Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора

Департамент освіти Вінницької міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради».

Найменування закладу із зазначенням його місцезнаходження та контактних номерів телефонів.

Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради».

Місцезнаходження: 210183, м. Вінниця, вул. Маліновського, 7.

Контактні телефони: (0432) 53-62-49

 Найменування посади.

Директор комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу,

Директором закладу може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра ( спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі директора комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради», подають в Департамент освіти Вінницької міської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі;
 • особовий листок з обліку кадрів за формою;
 • заповнену особову картку;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію ідентифікаційного номера платника податку;
 • інформацію про досвід роботи з управління підприємствами, установами, організаціями або аналогічної діяльності (резюме);
 • програму розвитку закладу освіти або бізнес-план;
 • мотиваційний лист;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Місце проведення: виконавчий комітет Вінницької міської ради,

м. Вінниця, вул. Соборна,59

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

Лебідь Інна Наумівна, начальник відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ.

Контактні телефони: 65-10-32

Адреса електронної пошти: lebid@vmr.gov.ua

Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради» офіційно опубліковано 11.10.2019 р. у газеті "Вінницька газета" № 43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претенденту на посаду буде запропоновано ознайомлення із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу.

Під час конкурсного відбору ( усної співбесіди) будуть задаватися питання щодо перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. (перелік питань); професійних компетентностей, що відбуватимуться шляхом вирішення ситуаційного завдання ( зразок).

На конкурсному відборі має бути представлена публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Претендентом на заняття вакантної посади надаються відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік тестових питань та зразок ситуаційного завдання

конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти:

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Що таке інклюзивна освіта?
 3. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 4. Які повноваження має керівник закладу загальної середньої освіти згідно нового законодавства в галузі освіти ?
 5. Яка інформація, що розміщується на веб-сайтах закладів освіти, є відкритою ?
 6. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?
 7. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
 8. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти?
 9. З якою метою здійснюється атестація та сертифікація педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти?
 10. Законодавчий документ, у якому прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам ?
 11. Які ключові компетентності Нової української школи?
 12. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 13. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»?
 14. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 15. Які повноваження має педагогічна рада закладу загальної середньої освіти ?
 16. Яка форма освіти не належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
 17. Яка роль учителя визначена у Концепції Нової української школи?
 18. Що таке трудовий договір?
 19. Хто контролює якість освіти за новим законодавством ?
 20. Визначте характеристики випускника Нової української школи.
 21. Яка тривалість канікул передбачена у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року ?
 22. Хто є учасниками освітнього процесу?
 23. Органи управління у сфері освіти.
 24. Розкрийте зміст Державного стандарту загальної середньої освіти.
 25. Які вимоги ставляться перед особою, що призначається на посаду вчителя?
 26. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника закладу загальної середньої освіти?
 27. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 28. Що таке освітня програма закладу загальної середньої освіти ?
 29. Яка норма академічних годин передбачена для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж 5 –ти років?
 30. Як здійснюється фінансування закладів освіти?
 31. Закон дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?
 32. Які напрямки у навчанні може обрати старшокласник у рамках профільної освіти?
 33. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 34. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного із них?

Зразок ситуаційного завдання

конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік.

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

Публічна та відкрита презентація державною мовою Перспективного плану розвитку ЗЗСО та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

Регламент:

– виступ претендента – до 15 хв.;

– запитання та обговорення – до 10 хв.


Вгору